Akademik

Subjek -subjek yang ditawarkan :

Aliran Sains :

 1. Fizik
 2. Kimia
 3. Biologi
 4. Matematik (T)

Aliran Sastera :

 1. Perakaunan
 2. ICT
 3. Bahasa Melayu
 4. Pengajian perniagaan
 5. Ekonomi
 6. Sejarah

Matapelajaran wajib:

 1. MUET
 2. Pengajian Am

___________________________________________________________________________

Pilihan Kelas :

Kelas Sains Fizikal

 1. Fizik
 2. Kimia
 3. Matematik (T)
 4. Pengajian Am
 5. MUET
Kelas Sains Anatomi

 1. Biologi
 2. Kimia
 3. Matematik (T)
 4. Pengajian Am
 5. MUET
Kelas Teknologi

 1. ICT
 2. Pengajian Perniagaan
 3. Ekonomi
 4. Pengajian Am
 5. MUET

Kelas Sosial

 1. Geografi/ P. Perniagaan
 2. Sejarah
 3. BM / Seni Visual
 4. Pengajian Am
 5. MUET
Kelas Kemanusiaan

 1. Bahasa Melayu
 2. Sejarah
 3. Seni Visual
 4. Pengajian Am
 5. MUET

Kelas Perakauanan

 1. Perakaunanan
 2. Ekonomi
 3. P.Perniagaan
 4. Pengajian Am
 5. MUET
Kelas Ekonomi

 1. Sejarah
 2. Ekonomi
 3. P.Perniagaan / Geografi
 4. Pengajian Am
 5. MUET
 Kelas Sains Fisioligi

 1. Biologi
 2. Kimia
 3. Matematik (T)
 4. Pengajian Am
 5. MUET