Teknik Menjawab Subjek P.AM, Seni Visual dan Kimia